Фонд четника – Народни Музеј Лесковац

Фонд четника

Збирка садржи 109 инвентарисаних појединачних и групних фотографија припадника четничких  јединица из лесковачког краја.