Organizational structure

ORGANISATIONCHART OF THE NATIONAL MUSEUM LESKOVAC (2018)

BASIC ACTIVITY DEPARTMENT

Одсек за археологију

Одсек за историју

Одсек за етнологију

Одсек библиотеке

Одсек за конзерваторско-рестаураторске послове и израду сувенира

Одсек музејске докуметације

Одсек за историју уметности и ликовну уметност

Одсек за културно-образовну и информативно-пропагандну делатност

Одељење заштите и презентације културних добара лоцираних у објектима ван матичне зграде музеја

Одсек финансијско-рачуноводствених послова

Одељење за опште и заједничке послове

Преузмите документ: Организациона структура.