Фонд Сергеја Димитријевића

Историја

Фонд Сергеја Димитријевића

Фонд Сергија Димитријевића садржи фотографије, плакате и документа која се односе на политички и друштвени живот у Лесковцу од 1918. -1956. године, комплет бројева недељника “Лесковачки Гласник” од 1931. до 1941. године. Поклон Наде Димитријевић 1998. године.