Археологија

Музеју у оснивању 1948. године Сергија Димитријевић, предани истраживач историје Лесковца, поклонио је своју археолошку збирку. Фондови ове збирке током времена све више су се богатили поклонима, откупом, случајно нађеним предметима, рекогносцирањем и ископавањима.

Археолошки материјал потиче са локалитета у Јабланичком региону из општина Лесковац, Лебане, Бојник и Медвеђа.

Јулијана Пешић, музејски саветник

Смиља Јовић, виши кустос
Владимир Стевановић, кустос
Владимир Стојановић, кустос