Збирка књижевне заоставштине

Од поклона и завештања музеју, 2017. године оформљена је Збирка књижевне заоставштине у којој има око 6.500 књига дародавалаца.
Збирка књижевне заоставштине Народног музеја у Лесковцу обухватa књиге из библиотека лесковачких аутора које су они сами или њихови потомци поклонили музеју.
У некима од њих налазе се и необјављени радови и некњижна грађа, као што су писма, исечци из новина, концепти њихових дела, поезије, прозе, драмских дела и драматизација. У заоставштинама се налазе и тродимензионални предмети који су коришћени приликом рада на рукописима.

Формирањем ове збирке створен је богат ресурс за изучавање књижевног стваралаштва и културне историје Лесковца, као и база података о раду научних истраживача који су се бавили проучавањем културне баштине Лесковца и околине.

Живојин Тасић, виши кустос