Пројекат суфинансира Европскa унијa кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија

Вредност пројекта је 521.488,33 а Народном музеју Лесковац припало је 207.526,32

Пројекат “Хетеротопиjа” доприноси оживљавању граничног подручја Републике Србије и Републике Бугарске, успостављањем сарадње два града – Лесковца и Ботевградa – уз коришћење постојећих и стварање нових капацитета и ресурса, промоцију, развој и реализацију заједничких туристичких пакета услуга и јачање прекограничне сарадње. Поред тога, пројекат се фокусира на промоцију одрживог развоја културног туризма. Укључивање локалних заједница може ојачати међусобне односе наших локалних самоуправа, као и да истакне баштину локалног туристичког и културног наслеђа. Пројекат је дизајниран да смањи негативне ефекте постојања државних граница и да изгради нове мостове пријатељства и међусобног поверења.

Циљ програмa jeпромоцијa одрживог развоја културног туризма; побољшање квалитета живота у прекограничном подручју; подстицање процеса упознавања, разумевања и интегрисања заједница у заједнички европски културни и информативни простор.

Циљне групе пројекта су грађани, посетиоци, туристи општина Ботевград и Лесковац, особе са инвалидитетом, туристичке организације…

Очекивани резултати пројекта су: Развој потенцијала туристичких места обухваћених пројектом; Изградња атрактивније и погодније инфраструктуре, доступне грађанима и туристима; Побољшање услуга и обогаћивање базе података историјским артефактима и привлачење нових туриста активном употребом иновативних дигиталних алата и савремених метода за повећање туристичке атрактивности Ботевграда и Лесковца; Повећана популаризација дестинација; Сарадња између сектора повезаних са туризмом ради постизања напретка са обе стране прекограничног региона; Спровођење заједничких активности између партнера – Ботевграда и Лесковца на пројектима који се односе на туризам, одржавање и развој мрежа сарадње између две државе у прекограничном региону.

Активности Народног музеја у Лесковцу:

1. ЛАПИДАРИЈУМ на тргу музеја – изложбени простор на отвореном на коме ће бити изложени експонати стари више стотина година. Око 15 експоната биће постављено на посебним постаментима, тачније – једна палета предмета који ће приказати живот у овим крајевима у 8.000 година дугој историји.

2. Оснивање информативног центра за посетиоце у Народном музеју Лесковац

Активност предвиђареконструкцију и санацију улаза и приземља Народног музеја у Лесковцу и стварање услова за туристичку презентацију културне баштине града Лесковца, са акцентом на бољи приступ особа са инвалидитетом. Новопројектовано решење у функционалном смислу подразумева изградњу рампе за особе са инвалидитетом, којом се омогућава несметан приступ улазном трему и улазу у објекат.

3. Дигитализација Сталне поставке за очување културне баштине генерацијама и туристичко, културно-историјска промоција градова

Ова активност бави се стварањем базе дигиталних музејских инвентара, виртуелном презентацијом сталне поставке Народног музеја у Лесковцу. Користећи савремене технологије – 3Д скенирање, виртуелну реалност и опрему за промоцију и одрживо коришћење, културно наслеђе Лесковца биће представљено младима, особама са инвалидитетом, домаћим и страним туристима.

Велику подршку Народни музеј у Лесковцу добија од Града Лесковца, са градоначелником др Гораном Цветановићем на челу, који је препознао труд музеја да историјску и културну баштину нашег региона приближи на што квалитетнији начин што већем броју људи.

Овим пројектом, град Лесковац добиће осавремењен музеј, а нови дигитални модели привућиће велики број пеосетилаца, како локалних тако и са стране. Пројекти прекограничне сарадње од великог су значаја за нашу заједницу, не само зато што фигуративно бришу границе већ и зато што продубљују сарадњу и социјалнокултурну размену два народа.

Пројекат је развијен у оквиру пројекта број: ЦБ007.2.11.224 „Хетеротопија“, који финансира Интеррег-ИПА ЦБЦ програм Бугарска – Србија 2014-2020. Садржај пројекта искључива је одговорност општине Ботевград и Народног музеја Лесковац и ни на који начин не може одражавати ставове Европске уније или Управног тела Програма.