Етнологија

У етнолошком одсеку Народног музеја Лесковац чувају се предмети из XIX и XX века. Збирка прати развој материјалне и духовне културе градске и сеоске области општина Лесковац, Лебане, Бојник, Власотинце и Црна Трава. У етнолошком одсеку се чува преко 12.400 предмета међу којима је више од 3.500 тродимензионалних предмета.

Слађана Рајковић, музејски саветник