Инклузивне радионице

Реализацијом инклузивних радионица постигнута је промоција друштвене и образовне улоге музеја иновативним приступом деци са инвалидитетом, као и промена става и свести остале деце о једнаком третману, без обзира на разлике, као и стварање музејског простора без препрека. Активним укључивањем детета у образовни процес, отвара се могућност да учи са разумевањем и кроз игру. Зато су едукативне радионице прилагођене специфичним потребама циљних група и образовном нивоу учесника.

Народни музеј у Лесковцу реализовао је око 30 радионица које су обухватиле око 950 деце. Коришћен је различит дидактички материјал уз помоћ којег су деци кроз игру представљена важна културна добра лесковачког краја.

Инклузивне радионице радионице које музеј реализује: Књига са налепницама; Слагалица; Игра памћења; Направи сувенир; Игре наших бака и дедова; Мама, тата, водим вас у музеј; Радионица за децу, баке и деке – Правимо изложбу у музеју; Додирни прошлост.