Објекти

Народни музеј у Лесковцу обавља послове који се односе на систематско истраживање, евидентирање и презентацију уметничко-историјских дела која уживају предходну заштиту, a која се налазе у објектима и просторима који се налазе у саставу Народног музеја у Лесковцу, а ван су самог седишта Музеја.
Сам значај ових музејским целина намеће и потребу и обавезу вођења студиозније бриге о њима, а то су:
– Градска кућа,
– Спомен кућа Косте Стаменковић,
– Текстилни музеј у Стројковце и
– Ахеолошки локалитет Царичин град.

Своју делатност Музеј обавља директно и посредством својих музејских одељења и објеката, на територији оснивача града Лесковца и општина Бојник, Лебане и Медвеђа.