Информације

Информације о приступачности

Инфoрмације

У жељи да музејскe садржајe приближи свим категоријама становништва на један разумљив и нов начин, Народни музеј у Лесковцу, нарочито у последњој деценији, прихвата своју улогу у друштву које се мења и отвара према маргинализованим групама и особама са инвалидитетом. Музеј је опремљен следећим садржајем: