Сувенири

Сувенири које можете купити у нашем музеју

У склопу Народног музеја Лесковац налази се сувенирница са сувенирима и публикацијама Народног музеја Лесковац.