Водич на знаковном језику

Водич на знаковном језику

Апликација Паметни видео-водич на знаковном језику, инсталирана је на таблет-уређајима у оквиру сталне поставке музеја. Тиме је унапређен друштвени положај глувих и наглувих лица која су, у оквиру концепта инклузивног друштва, ефикасније укључена у савремене друштвене токове.

Апликација садржи причу о историји Лесковца на знаковном језику подржаним текстуалним сегментом и фотографије експоната сталне поставке.

Пројекат је реализован у партнерству Градске огранизације глувих и наглувих Лесковац и Народног музеја у Лесковцу.