Библиотека

Библиотека Народног музеја у Лесковцу спада у ред специјалних библиотека у којима посетиоци могу наћи додатне податке о историји и културно-историјској баштини југа Србије и шире. Покренута је 1950. године, када је у овој институцији заживела и издавачка делатност. Свој фонд попуњавала је поклонима, али и куповином књига важних за културну историју града, као и за развој музејске делатности. Има око 15.000 наслова и отворена је за научне истраживаче и све заинтересоване посетиоце. Многи Лесковчани поклањали су своје књиге музеју, а поједини и читаве библиотеке.

Од поклона и завештања музеју, 2017. године оформљена је Збирка књижевне заоставштине у којој има око 6.500 књига дародавалаца. Збирка књижевне заоставштине Народног музеја у Лесковцу обухватa књиге из библиотека лесковачких аутора које су они сами или њихови потомци поклонили музеју. У некима од њих налазе се и необјављени радови и некњижна грађа, као што су писма, исечци из новина, концепти њихових дела, поезије, прозе, драмских дела и драматизација. У заоставштинама се налазе и тродимензионални предмети који су коришћени приликом рада на рукописима.

Формирањем ове збирке створен је богат ресурс за изучавање књижевног стваралаштва и културне историје Лесковца, као и база података о раду научних истраживача који су се бавили проучавањем културне баштине Лесковца и околине.