Документација

„Документација је материјални траг садашњости и временом постаје културна баштина”.

Одсек документације је основан како би се постигло унапређење дигиталних метода и техника за чување, представљање и анализу културног наслеђа и обезбеђивање системског, квалитетног и уједначеног приступа дигитализованој и грађи.

Стално пристизање нових материјала захтева ефикасну стручну обраду, што једноставнији поступак уношења података, трајно и сигурно похрањивање и приступ унесеним подацима за даљу обраду, проучавање, заштиту и излагање.

У одсеку документације Народног музеја у Лесковцу организују се и извршавају послови на уношењу података о културним добрима из музеја у Централни регистар у складу са утврђеним правилима о вођењу централног регистра, а у сарадњи са кустосима збирки. Овај посао подразумева и слање података и документације из Народног Музеја Лесковац у централни регистар Народног Музеј Србије у Београду. Организује се и рад секундарне документације свих одсека музеја: аудио-визуелни фондови, хемеротека, медијатека, евиденција о изложбама, евиденција о конзерваторско-рестаураторским поступцима, евиденција о образовној делатности, евиденција о стручном и научном раду, евиденција о издавачкој делатности, документација о маркетингу и односима с јавношћу, докуменатција о оснивању и историји Музеја.

Од 2013.године дизајнер ради на графичком дизајну изложби из музејских збирки; организовању и припреми израде каталога, разгледница, постера, и другог дизајнерског пропагандог материјала; реализацији дизајна поставке и простора за повремене изложбе, као и графички дизајн тематских изложби.

Сузана Ранђеловић, документариста
Владимир Прокоповић, документариста
Никола Марковић, дизајнер
Јована Аритоновић, техничар документариста
Адријана Благојевић, техничар документариста