ВИРТУЕЛНО ОБЛАЧЕЊЕ

ПРОЈЕКАТ ХЕТЕРОТОПИЈА

Home / О музеју / ВИРТУЕЛНО ОБЛАЧЕЊЕ

Пројекат “Хетеротопиjа” се фокусира на промоцију одрживог развоја културног туризма. У оквиру дела пројекта реализована је активност – Дигитализација Сталне поставке за очување културне баштине генерацијама и туристичко, културно-историјска промоција градова.

Ове активности за циљ имају развој потенцијала туристичких места, доступних грађанима и туристима, као и деци; побољшање услуга и обогаћивање базе података историјским артефактима и привлачење нових туриста активном употребом иновативних дигиталних алата и савремених метода за повећање туристичке атрактивности Ботевграда и Лесковца.

Као један од резултата пројекта настала је интерактивна апликација Виртуелно облачење. Апликација је имплементирана у Сталној поставци Народног музеја Лесковац. Она омогућава посетиоцима да се „обуку“ у различите костиме с краја 19. и почетком 20. века тако што их виртуелно бирају и облаче. У понуди је 15 комбинација одеће из различитих периода. Виртуелни 3Д модели одеће и праћење кретања омогућено је помоћу Кинект уређаја.

**Пројекат суфинансира Европскa унијa кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија *** Активности су развијене у оквиру пројекта број: ЦБ007.2.11.224 „Хетеротопија“, који финансира Интеррег-ИПА ЦБЦ програм Бугарска – Србија 2014-2020. Садржај пројекта искључива је одговорност општине Ботевград и Народног музеја Лесковац и ни на који начин не може одражавати ставове Европске уније или Управног тела Програма.