Пројекти

 

Реализовани пројекти

 

Назив пројекта

 

Финансирање

 

Период реализације

 

Укупна вредност пројекта

Пројекат реконструкције, рестаурације,

доградње, адаптација и опремање

Градске куће са двориштем

Министарство културе Општина Лесковац   1995. / 1998.   1.000.000,оо динара
Стална

поставка Градске куће

Министарство културе

Општина Лесковац

1997. / 2002. 800.000,оо динара
Адаптација депоа и набавка опреме за укупно 8 депоа, површине од око 450м², за одлагање и чување музeјских експоната којих има око 33.000, као и адаптација и опремање лабораторије за конзервацију и рестаурацију

предмета.

UNDP

Министарство културе Фонд за развој Лесковац

  2003. / 2004.  8.000.000,оо динара
Пројект заштите културног наслеђа и туристичке презентације археолошког и историјског локалитета

Царичин Град

ЕАР

Министарство културе

  2005. / 2006.  

13.000.000,оо динара

Радови на уградњи система техничке заштите на Музеју (дигитални систем за видео надзор CCTV са колор

камерама високе резолуције)

Министарство културе Општина Лесковац   2006.   1.300.000,оо динара
Уређење Етно-археолошког

парка Хисар

Министарство културе

Општина Лесковац

 

2006.

 

4.000.000,оо динара

Уградња система-инсталације

за дојаву пожара

Министарство културе

Oпштина Лесковац

2007. 1.923.305,оо динара
Заштитна археолошка ископавања на локалитету Јашуњски манастири – црква Св. Јована Претече у селу

Јашуња

Министарство културе Oпштина Лесковац  2007.  685.032,оо динара
Стална музејска поставка

Времеплов лесковачког краја Прва фаза

Министарство културе  

2011.

5.000.000,оо динара
Текстилни музеј у Стројковцу Министарство културе 2011. 2.000.000,00 динара

 

Сталнa музејска поставка –

ВРЕМЕПЛОВ ЛЕСКОВАЧКОГ КРАЈА

Прва фаза

 Министарство културе  2012  7.500.000,00 динара
„Текстилни музеј у

Стројковцу“ Друга фаза

Министарство културе 2012. 2.000.000,00 динара
„Текстилни музеј у

Стројковцу“

Министарство

финансија и привреде

2012. 4.300.000,00 динара
Научни скуп ”Културно

историјска баштина југа Србије”

Министарство културе 2012 100.000,00 динара
Издавање 52. свеске

”Лесковачког зборника”

Министарство културе 2012 250.000,00 динара
Конзервација (и презентација

слика )из ликовне збирке Народног музеја у Лесковцу

Министарство културе 2012. 200.000,00 динара
Набавка два ватроотпорна ормана Министарство културе 2013. 306.000,00 динара
Прикључење Градске галерије

на даљински систем грејања

Град Лесковац

Агенција за локални економски развој – АЛЕР

2013. 303.561,00 динара
 

Златно доба Лесковца 1918- 1941

 

Град Лесковац

 

2014.

 

1.600.000,оо динара

Изложба ”Југ Србије за врема

бугарске окупације у Првом светском рату” прва фаза

Министарство културе 2014. 650.000,00 динара
Издавање 54. свеске

”Лесковачког зборника” –

издаје се у континуитету од

1961.

Министарство културе 2014. 357.000,00 динара
Играм се и учим у музеју Град Лесковац 2014. 100.000,00 динара
Научни скуп и публикација

„Југ Србије за време Првог светског рата и бугарске окупације 1915-1918“

Министарство културе 2015. 550.000,00 динара
Издавање 55. свеске

”Лесковачког зборника” – издаје се у континуитету од 1961.

Министарство културе 2015.  

466.200,00 динара

Изложба

Ратни пут Моравске дивизије

1914-1918

 

Министарство културе

 

2016.

 

1.000.000,оо динара

 

Виртуелни знаковни музеј (у

партнерству са Градском организацијом глувих и наглувих Лесковац)

Министарство културе

Град Лесковац

2016 300.000,00 динара
Смештај археолошког

материјала и конзервација новца од бронзе са некрополе и насеља у Малој Копашници

 

Министарство културе

 

2017.

 

694.751,00 динара

Замена информационих табли

на археолошком налазишту Царичин Град

 

Министарство културе

 

2017.

 

70.320,00 динара

Један музеј – много наде Балканска мрежа музеја

Фондација Културно наслеђе без граница Stavros Niarchos фондација

2017. 480.000,00 динара
Дечији музејон Министарство културе

Град Лесковац

2017.  

747.918,00 динара

Опремање археолошких депоа Министарство културе

Град Лесковац

2017. 694.751,00 динара
5 векова Јашуњског манастира Светог Јована Претече Град Лесковац 2017. 3.500.000 динара
Нова сталнa музејска поставка

– ВРЕМЕПЛОВ ЛЕСКОВАЧКОГ КРАЈА – II

фаза

Министарство културе

Град Лесковац

2018. 6.900.000 динара
МОРАВЦИ И ФРАНЦУЗИ –

БРАЋА ПО ОРУЖЈУ (1916- 1918)

-Успомене и приче из рата –

Министарство културе

Град Лесковац

2018. 1.100.000 динара
Повећање приступачности

музеја

Хеадлеy Труст УК

Балканска          мрежа музеја

2018. 180.000,00 динара
Додирни прошлост (у партнерству са Савезом слепих Лесковац) Министарство културе

Град Лесковац

2018. 347.113,54 динара

 

Израда мреже и унапређење информационог система у Народном музеју Лесковац за потребе  дигитализације Министарство културе

 

Град Лесковац

2019 550.000 динара
Мултимедијални водич кроз Царичин град Министарство културе 2019 650.000 динара
Рекогносцирање археолошких локалитета на територији општине Бојник Министарство културе

Град Лесковац

2019 330.000 динара
Нова стална изложбена поставка Народног музеја у Лесковцу времеплов лесковачког краја   –    II фаза  Лесковац – Српски Манчестер Министарство културе

Град Лесковац

2019/2020 7.505.000 динара