Лесковачки зборник - Архива

Архива

Зборник је покренут 1961. године као публикација у склопу српске поратне периодике и усталио се као најстарија редовна периодика народних музеја Србије изван Београда. Временом је израстао у мултидисциплинарни годишњак на чијим страницама се континуирано износе понајпре прворазредни научни резултати, а потом и различита научна и научно-стручна грађа са многоструких и свеобухватних проучавања лесковачког краја југоисточне и јужне Србије. Зато је Лесковачки зборник 1970.године добио Октобарску награду града Лесковца. Одликујући се успешно оствареном функцијом у домену научно-истраживачког рада у овом делу Србије, Лесковачки зборник је у свом педесетдеветогодишњем раду веома стимулативно деловао и на друге урбане средине југоисточне Србије.

За првог одговорног уредника именован је Хранислав Ракић који је на том месту остао до 1994. године. Наследио га је Верољуб Трајковић (1995–1998), (2003-2007), (2009), а потом су ту функцију обављали Живојин Прокоповић (1999-2002), Драгиша Костић (2008), Срђан Стојановић (2010-2012), Јован Ранђеловић (2013-2014), Владимир Ђорђевић (2015–2016), Верољуб Трајковић (2017-2020). Тренутни одговорни уредник Лесковачког зборника је проф. др Дејан Антић, који је ову функцију преузео почетком 2021. године.