Лесковачки зборник - Архива

Архива

Народни музеј у Лесковцу, руковођен искреном жељом да се лесковачки крај и југ Србије свестраније и са различитих аспеката научно проучи, покренуо је још пре педесет и девет година, ЛЕСКОВАЧКИ ЗБОРНИК, с намером да то буде редовна публикација научних радова који би сеодносили на проблематику културне баштине која је искључиво у вези са лесковачким крајем и југом Србије, који су недовољно научно и истраживачки проучени и приказани.

Бурна историја овога краја, духовна и материјална култура становништва, која се честосмењивала под утицајем разноврсних околности, прегнућа овог становништва, његова виталност, борба за националну слободу, социјална права и економски напредак, културно наслеђе истваралаштво, особито у области народне књижевности и уметности, као и цео низ другихинтересантних и значајних проблема предмет су научних текстова који се објављују у овој публикацији. Дакле, читаво ово подручје, са свим својим особеностима и богатом историјом, тема је ЛЕСКОВАЧКОГ ЗБОРНИКА.

Зборник је покренут 1961. године као публикација у склопу српске поратне периодике и усталиосе као најстарија редовна периодика народних музеја Србије изван Београда. Временом је израстао умултидисциплинарни годишњак на чијим страницама се континуирано износе понајпре прворазреднинаучни резултати, а потом и различита научна и научно-стручна грађа са многоструких и свеобухватних проучавања лесковачког краја југоисточне и јужне Србије. Зато је Лесковачки зборник 1970.године добио Октобарску награду града Лесковца. Одликујући се успешно оствареном функцијом удомену научно-истраживачког рада у овом делу Србије, Лесковачки зборник је у свом педесетдеветогодишњем раду веома стимулативно деловао и на друге урбане средине југоисточне Србије.

У претходним свескама ове публикације (59) објављен је велики број озбиљних научних радовакоји могу служити на част и ауторима и крају у коме су поникли. Сви ови радови библиографски суобрађени и те библиографије су објављене на страницама ове публикације.

У припреми је 60-ти јубиларни Лесковачки зборник (1961-2020)

За првог одговорног уредника именован је Хранислав Ракић који је на том месту остао до 1994. године. Наследио га је Верољуб Трајковић (1995–1998), (2003-2007), (2009), (од 2017-?), а потом су ту функцију обављали Живојин Прокоповић (1999-2002), Драгиша Костић (2008), Срђан Стојановић (2010-2012), Јован Ранђеловић (2013-2014), и Владимир Ђорђевић (2015–2016). Тренутни одговорни уредник Лесковачког зборника је Верољуб Трајковић, који је на ову функцију ступио почетком 2017. године.