Музејска издања

Музејска издања

Почетак издавачке делатности Народног музеја у Лесковцу у корелацији је са покретањем библиотеке Музеја 1950. године и објављивањем прве публикације „Стари Лесковац као просветни и културни центар“ Сергија Димитријевића.

Кроз богату и квалитетну издавачку делатност презентована су стручна и научна истраживања и достигнућа у области археологије, етнологије, историје и уметности лесковачког краја. Стручњаци музеја, локални истраживачи и остали истраживачи југоисточне Србије објављивањем својих радова доприносе циљу и задатку популаризације културне баштине, очувању традиције, упознавању културне и историјске вредности и дају удела образовној улози музеја.

Од 1961. године, Народни музеј  почео је са издавањем часописа Лесковачки зборник, мултидисциплинарног годишњака који је од стране Матичног одбора за историју, археологију и етнологију при Министарству науке и технолошког развоја Републике Србије категорисан је као врхунски часопис националног значаја – М51.

Музеј је издавачку делатност регулисао преко својих библиотека: Библиотека Народног музеја у Лесковцу, Посебна издања, Библиотека Раднички покрет и социјалистичка револуција, Библиотека Грађа за историју револуционарног радничког покрета, Библиотека Културно-историјска баштина и Дечја библиотека.