Конзервација

 

Музејски фонд предмета временом је растао, тако да се осећала потреба за специјализованим лабораторијама и радионицама за конзервацију и рестаурацију музејске грађе, те је Управа музеја одлучила да оснује Лабораторију за конзервацију и рестаурацију предмета од метала.

 

Лабораторија за конзервацију и рестаурацију предмета од метала Народног музеја у Лесковцу формирана је 2005. године у сарадњи са Народним музејом у Београду. Упоредо са тим, оспособљен је стручни кадар и створени су услови и за конзерваторско-рестаураторски третман предмета.

Примарна делатност Одсека је конзервација, рестаурација и, према потреби, реконструкција археолошких артефаката са циљем њиховог физичког очувања и заштите, истраживања и презентовања јавности. Зато је правилна политика заштите и добро организоване евиденције од највеће важности у раду сваког одсека.

У професионалном смислу, успостављене су везе са многим установама широм Србије, чак и ван граница државе, што се манифестовало бројним изложбама и посетама колега, уз размену стечених стручних знања.

Визија овог одсека је да квалитет конзерваторско-рестаураторског третмана подигне на највиши ниво, чиме би привукао пажњу свих установа којима је преко потребна интервенција над угроженим историјско-уметничким делима. Темељ тих активности је успостављање високих стандарда кроз едукацију кадрова, унапређење квалитета рада и увођење нових метода и техника рада.

Иван Стојановић, музејски саветник