Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Home / Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima