Занимљивости

Амфора, II-IV век

Амфора, II-IV век

Амфоре су посуде великих димензија којe су служиле за чување и превоз вина и маслиновог уља. Израђиване су од добро пречишћене земље и добро су печене. Обично нису украшаване, али има и оних које су богато декорисане сликањем.

У Сталној поставци Народног музеја у Лесковцу можете видети амфоре пронађене на локалитету Каменитица у селу Мала Копашница где су пронађени остаци римске некрополе.

Археолошки локалитет Мала Копашница налази се јужно од Лесковца. Откривен је 1960. године приликом изградње аутопута Братство-јединство, када су откривени гробови са спаљеним покојницима. У заштитним археолошким ископавањима, спроведеним на површинама предвиђеним за изградњу аутопута, откривено је 730 гробова. Поред дела некрополе, откривени су и делови насеља, занатски центар за производњу предмета од керамике и део пута. Некропола, насеље и пут опредељени су у период
од II до IV века.