Занимљивости

Антропоморфне фигурине из Братмиловца

Антропоморфне фигурине из Братмиловца

Две фигурине, представе жена са локалитета Селиште код Братмиловца.

Обе фигурине се потичу из енолита 4500 – 4000. г.п.н.е. У полуседећем су положају, са веома наглашеним женским телесним атрибутима, док је њихов горњи део пљоснат. Овакав тип фигурина јавља се на локалитетима раног енеолита на Централном Балкану. Намена ових фигурина није у потпуности одређена. На локалитету Овчарево у Бугарској овакве фигурине биле су постављене на клупе, док су се око њих налазили предмети од печене земље у облику сунца и месеца. Археолози сматрају да ова сцена представља својеврстан доказ о постојању класе свештеница у време енеолита. У сваком случају, пренаглашени женски телесни атрибути ових фигурина свакако указују да су биле коришћене у култуовима везаним за плодност и рађање.