Радионице

„Игром у праисторију“

„Игром у праисторију“

Игром у праисторију је едукативна и креативна радионица за децу. Осмишљена је као програм популаризације археологије, упознавање деце с најстаријом прошлошћу кроз активно учење и креативну активност.

Први део поставке  обухвата период праисторије у Лесковачкој котлини. Интеракција деце и кустоса усмерена је на подстицање интересовања за археологију и археолошку баштину, а деца се упознају са најстаријим раздобљем људске историје – праисторијом, и то праисторијским раздобљем, културама и технологијама рада праисторијског човека, до карактеристичних предмета и значајних налазишта. У креативном делу радионице деца инспирисана предметима из богате збирке музеја о праисторији су израђивала предмета од глине.

 

Циљ: Упознавање и разумевање историјских догађаја, појава и процеса у праисторији и важност улоге археолога у томе.

Аутор радионице: Жаклина Исламовић.

Разрада, припрема, реализација радионице: Жаклина Исламовић, Радмила Крстић