Глава зооморфне фигурине 5700/5500-4700/4500. г.п.н.е

КАДА ПРЕДМЕТ ПРОГОВОРИ

Home / Вести / Глава зооморфне фигурине 5700/5500-4700/4500. г.п.н.е
Глава зооморфне фигурине 5700/5500-4700/4500. г.п.н.е

Лесковачка котлина, од давнина била је примамљива за становање. Њено
плодно тло, окруженост планинама и рекама привлачило је људе да баш ту
начине своја станишта. Доказ томе су бројни археолошки локалитети који
датирају живот у лесковачком крају још од млађег неолита.
Археолози Народног музеја редовним рекогносцирањем територије лесковачког
региона, сваке године долазе до нових открића и заинтигирају нас новим
налазима.
Приликом рекогносцирања локалитета Градац, у селу Злокућане, пронађена је
фигурина о којој ћемо данас говорити.
Реч је глави зооморфне фигурине, која припада винчанској култури и потиче из
млађег неолита, 5700/5500-4700/4500. г.п.н.е. Висока је свега 4,8 цм и широка 4,5 цм.
Израђена је од печене земље, која садржи примесе у  виду ситно гранулираног
песка, мрко црвенкасте је боје.
На њеном се челу налазе рогови окренути ка напред. Нос и очи су пластично
моделовани, с тим што се на очима налази и урез на средини, који наглашава
очне капке. Орнаментисана је урезаним линијама на врату. Фигурина је мрке
боје и глачане површине, а израђена је од печене земље
Посетите Сталну поставку Народног музеја у Лесковцу и потражит ову
фигурину која крије тајну о најстаријим становницима нашег града.
Добро дошли!