Контакт

КОНТАКТ

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ:

Стојана Љубића 2, 16000 Лесковац

Тел: 381 (0) 16 212 975

+381 (0) 16 242 257

leskovackizbornik@gmail.com

Народни Музеј Лесковац

РЕДАКЦИЈА ЛЕСКОВАЧКОГ ЗБОРНИКА

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

ВЕРОЉУБ ТРАЈКОВИЋ, музејски саветник-историчар, Народни музеј Лесковац

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР

Проф. др МОМЧИЛО ПАВЛОВИЋ, Институт за савремену историју Београд

Др ВУЈАДИН ИВАНИШЕВИЋ, дописни члан САНУ Београд

Проф. др АЛЕКСАНДАР ЖИВОТИЋ, Универзитет у Београду, Филозофски факултет-одељење  историје

Проф. др ЈАСМИНА ШАРЕНАЦ-СТАМЕНКОВИЋ, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет-департман историје

Проф. др АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Универзитет у Београду, Филозофски факултет – одељење историје уметности

Доц. др ДЕЈАН АНТИЋ, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет –департман историје

Др ИВИЦА ТОДОРОВИЋ, Етнографски институт САНУ Београд

Др ИВАН БЕЦИЋ, Институт за српску културу-Приштина у Лепосавићу

МИРА НИНОШЕВИЋ, музејски саветник-историчар,Народни музеј Лерсковац

ВЕРОЉУБ ТРАЈКОВИЋ, музејски саветник-историчар, Народни музеј Лесковац

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ:

ЖИВОЈИН ТАСИЋ, Народни музеј Лесковац