Научни скуп

Културно-историјска баштина југа Србије

Културно-историјска баштина југа Србије

Организација 32. бијеналног научног скупа „Културно-историјска баштина југа Србије.

Скуп је у 2016. години организован по 16. пут. Као суорганизатори су се јавили Институт за српску културу у Лепосавићу, Институт за савремену историју у Београду и Департман за историју Филозофског факултета у Нишу. У раду Скупа учествовало је 28 истраживача и научних радника из научних дисциплина: археологије, историје, етнологије, музеологије итд. Сви радови презентовани на овом научном скупу су публиковани у 57. свесци Лесковачког зборника.