ПРОМОЦИЈЕ

МОНОГРАФИЈА РЕКОГНОСЦИРАЊЕ АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Home / Вести / ПРОМОЦИЈЕ
ПРОМОЦИЈЕ

Монографија Археолошки локалитети на територији општине Лебане, представља
резултат теренских истраживања која су археолози Народног музеја у Лесковцу спровели
2021. године на територији општине Лебане. Резултати су након обраде и систематизације
материјала и документације, штампани 2022. године у монографији.
Аутори монографије су Јулијана Пешић, археолог, музејски саветник, Смиља Јовић,
археолог, музејски саветник и Владимир Стевановић, археолог, виши кустос и Владимир
Стојановић, кустос, археолог Народног музеја у Лесковцу.
Рецензенти су др Александар Булатовић (праисторијски период) др Соња Јовановић
(римски период) и др Вујадин Иванишевић (рановизантијски и средњовековни период)
Публикација је штампана средствима Министарства културе Републике Србије и Града
Лесковца. Издавач је Народни музеј у Лесковцу.
Промоција књиге 23.02.2023. год Дом културе Лебане.