Радионице

Музејонски играњац

Музејонски играњац

Музејска радионица одвијаће се у Дечијем музејону, дечијем музејском клубу Народног музеја у Лесковцу. Време које деца проведу у дечијем музејону  биће посвећено слободној игри деце која ће у складу са својим интересовањима сама бирати дидактичке и креативне материјале за рад, читати књиге или играти друштвене игре. Материјал (слагалице, домине, игра мице, трагови културе и сл.) је осмишљен тако да деци приближи културну баштину Лесковца и околине и да кроз игру уче. Програм је намењен деци од 5 до 11 година.

Аутор и реализатор програма: Александра Стојановић Станковић,
Сарадник у реализацији програма: Радмила Крстић