ДАН БЕЛОГ ШТАПА

НА ДАНАШЊИ ДАН

ДАН БЕЛОГ ШТАПА

НА ДАНАШЊИ ДАН – ДАН БЕЛОГ ШТАПА

Народни музеј Лесковац, честита свим суграђанима Светски дан белог штапа, односно дан
слепих и слабовидих лица. Тежњом ка томе да помогне и сагледа њихове проблеме,
олакша њихову посету и боравак у простору музеј се максимално труди да слепим и
салбовидим лицима омогући посету постављањем тактилних стаза, наочара са
диопријском лупом, водичем на брајевом писму као и аудио водичима. Тактилна изложба
Додирни прошлост отворена 2018. године, приближила је културну баштину особама са
оштећењем вида. Овако конципирана тактилна поставка омогућава целокупној музејској
публици нов, чулни аспект доживљаја и спознаје прошлости, и истовремено је
сензибилише за раноправно учешће особа са инвалидитетом у јавном и културном
простору.
Приступачност објекта важан је сегмент дефиниције савременог музеја. Тиме се
успоставља улога музеја као генератора инклузивне културе и места окупљања и
равноправног учешћа свих у кутурном животу заједнице.