Нумизматичка збирка

Археологија

Нумизматичка збирка

Нумизматичка збирка Народног музеја у Лесковцу формирана је од новца, из различитих епоха, које је Музеју у оснивању 1948. године поклонио суграђанин Сергије Димитријевић. Године 1952. започело је инвентарисање збирке. Касније, како је збирка бивала богатија, а Музеј кадровски бројнији, подељена је на Археолошку и Историјску нумизматичку збирку. Археолошка нумизматичка збирка се богатила поклонима, откупима, али и археолошким ископавањима. Зато је 2008. године подељена на збирку античког новца – Нумизматика I, и збирку византијског и средњовековног новца – Нумизматика II.

Нумизматичке збирке су 2017. године спојене и настала је јединствена збирка „Нумизматика“ која обухвата ковани и папирни новац од античког периода до савременог доба и броји 5564 предмета.

Небојша Димитријевић, кустос