ОГЛАС О ПРОДАЈИ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ