Основа галерије

Чланови Уметничког савета:
Зоран Костић, магистар сликарства, редовни професор на Tехнолошком факултету у Лесковцу;
Јасмина Златковић, историчар уметности;
Радмила Крстић, организатор музејских активности.

Димензије и приказ галерије музеја.

Галерија приземље
Галерија спрат