Радионице

Пројекат „Живот је игра“

Пројекат „Живот је игра“

У оквиру пројекта „Живот је игра“ удружење родитеља „Рингераја“ је, заједно са децом посетило Сталну постваку Народног музеја.

Кроз игру, дружење и решавање задатака деца су се упознала са музејем и предметима које он чува. Оваквим активностима утиче се на подизање квалитета живота породица деце са инвалидитетом кроз оспособљавање и доступност сервиса подршке, смањивање степена дискриминације, развијањем свести о прихватању различитости, као једном од најважнијих елемената функционисања савременог друштва.

Пројекат „Живот је игра“ своје активности базира на савременој педагошкој метадологији која подразумева интерактивне методе рада, активно учешће деце, и активности усклађеним способностима деце и њиховим интересовањима.

Деца су учествовала у радионици: Моја књига, музејска прича.

Аутор радионице: Сузана Ранђеловић

Реализација радионице: Небојша Димитријевић, Јелена Радовић