Радионице

Pадионице за децу „Видим њиховим очима“

Радионица за децу “Видим њиховим очима”

У Народном музеју у Лесковцу одржавају се радионице за децу „Видим њиховим очима“ које су део пројекта „Доживи прошлост“. Аутор пројекта и радионице је Сузана Ранђеловић.

Пројекат „Доживи прошлост“ финансиран је од стране Министарства културe и информисање Републике Србије, област „Културне делатности особа са инвалидитетом у 2018. години “. Пројекат је реализован у партнерству са Окружном огранизацијом слепих Лесковац док су аутори пројекта Сузана Ранђеловић кустос Народног музеја Лесковац и Мирослава Вукојевић из Окружне организације слепих.  Намењен је приступачности и људима са оштећеним видом и усмерен  на прилагођавање  сталне  музејске поставке Народног музеја у Лесковцу „Времеплов лесковачког краја“ слепим и слабовидим особама постављањем тактилне изложбе сачињене од 19 тактилних реплика и израдом аудио водича кроз сталну поставку музеја и тактилну изложбу.

Кроз радионицу деца, путем чула додира, уче о начину живота људи са инвалидитетом и покушавају да сазнају на који начин они тактилно доживљавају музејске предмете у циљу подизања свести о потешкоћама са којима се суочавају људи са оштећеним видом.

Радионица је намењена деци од 5  до 15 година, а минималан број деце потребан да би се радионица одржала је 10.

За више информација можете позвати број 016/212975, или нам пишите на nmleskovac@gmail.com.