Занимљивости

РЕЧ ДАНА

Home / Вести / Занимљивости
Занимљивости
Речи ДЗ’НГЕ ДЗ’НГЕ стари Лесковчани користили су како би описали радњу која је текла полако: “И ја ти дз’нге дз’нге непримећен стигнем на тој место.”
Слово ДЗ је у Речнику Лесковчачког говора Бране Митровића, који нам служи као инспирација за тему реч дана, заузело посебно место између слова Ч и слова Џ.