Хисар

Управном одбору Народног музеја у Лесковцу је предложено да се археолошки материјал са локалитета Хисар у Лесковцу издвоји у посебну збирку  под називом – Збирка Хисар зато што је током систематских ископавања од 2002 – 2008.  године откривено више од 5000 археолошких предмета и то највећим делом предмети од керамике. Поред великог броја предмета постоји  је још један разлог за формирање збирке.  Наиме, како је  локалитет Хисар вишеслојно налазиште – од праисторије до средњег века, откривени материјал би, инвентарисањем у различитим збиркама, био раздвојен. У  посебној збирци Хисар археолошки материјал је концентрисан је на једном месту.

Смиља Јовић, виши кустос

Јулијана Пешић, музејски саветник