Радионице

МУЗЕЈСКА ПАМТИЛИЦА

ЧАРОБНА МУЗЕЈСКА КУТИЈА

Радионица Чаробна музејска кутија уводи децу у свет њима мање познатих појмова и свет предмета који су некада били у свакодневној употреби.  Деци је објашњено да током обиласка поставке пажљиво слушају, памте и записују називе, или цртају предмете који се налазе у музеју а њима су непознати.

Након обиласка поставке музеја деца подељена у групе имају могућност да из „чаробне музејске кутије“ извлаче папир на коме се налази назив предмета. Њихов задатак је да пантомимом објасне осталој деци о ком предмету се ради. Група која погоди највише појмова је победник у овој игри. Деца, након што погоде предмет да постављају питања у вези предмета који је извучен из кутије. На овај начин развија се појачана концентрација и знатижеља код деце а и такмичарски дух, као и тимски рад и жеља да се што већи број предмета упамти.

У креативном делу радионице предвиђено је ликовно изражавање а на овај начин (кроз цртеж) најбоље представљају сопствени доживљај културне баштине.

Циљ: Подстицати радозналост, неговати свест о важности очувања културне баштине, развијати вербалне вештине и такмичарски дух.

Аутор радионице: Сузана Ранђеловић.

Разрада и припрема радионице: Жаклина Исламовић

Реализација радионице: Жаклина Исламовић, Радмила Крстић