Радионице

МУЗЕЈСКА ПАМТИЛИЦА

СТАРИ ЗАНАТИ И ЕСНАФ

Изучавањем традиционалних заната деца упознају многе већ заборављене професије и један сасвим другачији начин живота, који је, већини данас непознат. На овој радионици обрадили смо ткачки и грнчарски занат. На крају уводног дела говоримо о еснафским  удружењима, као важан  сегмент у животима занатлија тог времена. Шта су еснафска удружења, шта је било потребно да би се основало једно такво удружење, који су симболи еснафа и колико је за њих био важан морал и поштење.

У креативном делу смо са децом израђивали тканице на специјално припремљеним разбојима.

Циљ је да код деце развијемо свест о важности очувања традиционалних заната и о значају и лепоти националне културе и наслеђа.

Аутор радионице, разрада и припрема: Жаклина Исламовић

Реализација радионице: Жаклина Исламовић, Радмила Крстић