Фонд интернираца и ратних заробљеника

Историја

Фонд интернираца и ратних заробљеника

Збирка садржи експонате ратних заробљеника и интернираца из лесковачког краја током Другог светског рата. Фонд је сређен по архивским класификационим плановима, I фотографије, II предмети, III документа која су сређена хронолошки и по областима: културно-просветни и политички рад у логорима,  преписку преживелих интернираца са норвешким грађанима и  документацију Савеза бораца која садржи спискове интернираца из лесковачког краја. Фонд садржи и 270 дописних карата заробљеника из Немачке.