Збирка – историја Лесковца и околине до 1918. године

Историја

Збирка – Историја Лесковца и околине до 1918. године

Иако се у одсеку прати историја Лесковца од средњег века, сачувани архивски предмети и фотографије односе се на историју града и околине у XIX и XX веку. Међу највредније предмете убрајају се старе тапије, фотографије и лични предмети из I светског рата и Топличког устанка.

Збирка садржи око 2000 предмета.