КАДА ПРЕДМЕТ ПРОГОВОРИ

МИЛАНДОР

Home / Вести / КАДА ПРЕДМЕТ ПРОГОВОРИ
КАДА ПРЕДМЕТ ПРОГОВОРИ

КАДА ПРЕДМЕТ ПРОГОВОРИ – МИЛАНДОР

Први српски златник искован је током  владавине кнеза Милана 1879 године. Златни новац је кован у апоенима од 10 и 20 динара, с тим да 10 динара носи датум 1882. година када је кнез Милан постао краљ Милан I Обреновић. У Нумизматичкој збирци Народног музеја у Лесковцу налазе се два примерка златника од 10 динара са датумом 1882. година. Златници су пречника 19 мм и тежине 3,2 грама са уделом злата 900/1000.

Интересетни су називи предлагани за први српски златни новац, за 10 динара предлог је био „златица Миланче“, међутим тада се сматрало непримереним да назива златног новца буде жеснког рода те је усвојен назив „Миланов златник“ или на француском „Миландор.“