Занимљивости

Коцкица за игру

Коцкица за игру

Коцкица за игру,  VI век са археолошког локалитета Царичин град

Прве претече коцкица појавиле су се у виду необрађених овчјих и козјих зглобова – астрагала, којима су се играле игре сличне данашњој игри пиљака, да би се тек касније појавиле обрађене шестостране коцкице.

Коцкица је начињена од сиве земље и грубе je израде. Странице нису у потпуности једнаке. На страницама су утиснути кружићи од 1 до 6, у облику „окаца“, изведених пунктирањем. Oткривена је приликом археолошких ископавања у шуту на источној страни бедема Горњег града.

На територији данашње Србије игранo је неколико игара – мице (Merellus), Игра најамника (Ludus latrunculorum), табла (Tabula) и 12 поена (XII Scripta), али и читав низ импровизованих игара.

Поред употребе у играма на табли, коцкице су употребљаване и у ритуалним и магијским радњама.