Нови сајт Лесковачког зборника:

https://leskovackizbornik.rs/

Лесковачки зборник, je публикација са изузетним угледом у научном свету која значајно доприноси проучавању културне баштине Лесковца и околине, али и читавог југа Србије. Излази једном годишње, и од стране Матичног одбора за историју, археологију, етнологију и историју уметности при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије категорисан је као истакнути национални часопис – М52.

Лесковачки зборник објављује научна саопштења из различитих области хуманистичких наука, настојећи да увек буде научан, информативан, аналитичан и актуелан, тако ширећи свој утицај и сазнања о научном тренутку југа Србије и ван граница локалног окружења. На његовим страницама публикују се текстови из историје, археологије, етнологије,  историје уметности, нумизматике, хералдике и музеологије.

Покренут 1961. године, Лесковачки зборник је међу првим годишњацима инициран од стране неког музеја у Србији ван Београда и успео је да одржи континуитет у излажењу сада већ шест деценија, претварајући се у институцију једнако важну, као и музеј који га је покренуо, будући да се његови примерци могу наћи у многим великим светским библиотекама. Мрежу сарадника Лесковачког зборника, поред локалних истраживача, чине научни сарадници института и институција Републике Србије, али и бивших југословенских република чији су истраживачи проучавали културну баштину и проблеме југа Србије. Као сталне сараднике Лесковачког зборника треба поменути, најпре, Српску академију наука иуметности и њене институте, Археолошки, Византолошки и Етнографски, Институт за савремену историју у Београду, Филозофски факултет у Београду и његова одељења за историју уметности, етнологију и археологију, Институт за српску културу у Приштини (Лепосавић), Департман за историју Филозофског факултета у Нишу и многе друге институције, као и самосталне научне истраживаче. Сви они значајно доприносе најпре компетентности и научности прилога који се штампају на страницама Лесковачког зборника, као и његовом опстајању у тако дугом временском периоду.

 

Достигао је ниво примерне научне публикације, како то оцењују научне институције са којима се врши размена, јер као годишњак, у континуитету излази већ 60 годинa.