Вести

Наставак систематских археолошких истраживања на локалитету Свињаричка чука

Наставак систематских археолошких истраживања на локалитету Свињаричка чука

Наставак систематских археолошких истраживања на локалитету Свињаричка чука

 

Овогодишња систематска археолошка истраживања на локалитету Свињаричка чука код Лебана, обављена су између 19. августа и 17. септембра од стране аустријских и српских стручњака. Истраживања се реализују у оквиру међународне сарадње између Археолошког института у Београду, Института за оријенталну и европску археологију Аустријске Академије наука и Народног музеја у Лесковцу, која је отпочела 2017. године. Локалитет је откривен и одабран за даља теренска истраживања након систематских рекогносцирања региона Пуста Река током 2017. године. Прва кампања теренских археолошких истраживања, реализована 2018. године, уједно је донела и прве податке о праисторијском насељавању у непосредној близини касноантичког локалитета Царичин град, у чијем се суседству локалитет Свињаричка чука и налази. Овогодишња кампања усмерена је према истраживању дубљих културних слојева и нових површина на самој речној тераси на којој локалитет лежи.

 

Резултати истраживања

 

Резултати истраживања у 2019. години указују на континуирано насељавање терасе Свињаричке реке током средњег неолита, позног енеолита, средњег и позног бронзаног доба и старијег гвозденог доба. Културни слојеви из наведених периода праисторије могу се оквирно датовати у 6. миленијум пре н. е. (неолит), другу половину 4. миленијума пре н. е. (енеолит), 2 миленијум пре н. е. (бронзано доба) и 1. миленијум пре н. е. (старије гвоздено доба). Разноврсни и многобројни археолошки остаци указују на константно насељавање речне терасе од стране праисторијских и протоисторијских заједница. Овогодишња истраживања су настављена у оквиру две археолошке сонде, у којима је укупно истражено180 m2.

Најстарији до сада откривени остаци могу се датовати у почетак 6. миленијума пре н. е., а ради се о артефактима типичним за старчевачку културу. Истраживани хоризонт становања површине од око 36 m2 садржи не само велики број алатки, уломака керамике и фрагменте фигурина, већ и могуће остатке поднице пећи. Откривени слој рушевине који се састоји од малобројних остатака интензивно горелих архитектонских елемената указује на начин грађења у техници плетера и лепа, који прекрива различите керамичке посуде, алатке и друге налазе.

Будуће анализе органских остатака са зидова посуда показаће да ли се оригинални садржај тих посуда очувао и након 7500 година. У млађим слојевима откривени су остаци угла куће и уломци керамике који се прелиминарно могу датовати у 2. миленијум пре н. е. (средње или позно бронзано доба). Речна тераса на којој лежи локалитет насељена је и током старијег гвозденог доба, односно 1. миленијума пре н. е., на шта указују остаци јама, архитектуре и уломци керамике. Најмлађи археолошки остаци откривени на локалитету могу се довести у везу са суседним локалитетом Царичин град, односно са позноантичким и византијским периодом.

Резултати истраживања у 2019. години испунили су амбициозна очекивања и пружила солидну основу за даља истраживања и подробније анализе откривених остатака. Локалитет Свињаричка чука не само да пружа доказе о насељавању раних пољопривредних заједница у области Пусте Реке пре око 8000-7500 година, већ и о континуираном насељавању током бакарног, бронзаног и гвозденог доба. Наставак истраживања планиран је за следећу годину, када се очекују нови, детаљнији подаци и дубљи увид у прошлост овог региона.

 

Подаци о пројекту

 

Ископавања се реализују у оквиру Истраживаче сарадње Пуста Река, која је покренута 2017. године између ОРЕА института Аустријске академије наука (Б. Хорејш), Археолошког института у Београду (А. Булатовић) и Народног музеја у Лесковцу (В. Стевановић). Фокус пројекта лежи на првобитном насељавању лесковачке котлине у неолитском периоду. Развој рељефа и утилизација природног окружења током праисторије чине још један од аспеката истраживања, као и дијахроност насељавања локалитета, која обухвата периоде од раног неолита до гвозденог доба.

Пројекат је финансиран од стране Аустријског истраживачког фонда (FWF пројекат бр. P 32096-G25) и реализован од стране аустријско-српског тима експерата и студената из више европских земаља.

 

Руководиоци пројекта:

Др Александар Булатовић (Археолошки институт у Београду) и проф. др Барбара Хорејш (Институт ОРЕА, Аустријска Академија наука).