НАУЧНИ СКУП

ОСАМНАЕСТИ НАУЧНИ СКУП И ШЕЗДЕСЕТА СВЕСКА ЗБОРНИКА

ОСАМНАЕСТИ НАУЧНИ СКУП И ШЕЗДЕСЕТА СВЕСКА ЗБОРНИКА

У Народном музеју у Лесковцу 15. и 16. октобра одржан је Осамнаести научни скуп „Културно-историјска баштина југа Србије“. Циљ овог бијеналног скупа је истраживање, проучавање и научна валоризација културно-историјске баштине Лесковца, његове околине и југа Србије уопште, као и презентација стручних радова.

Сва научна саопштења, резултати научних истраживања и стручни радови са Скупа редовно се објављују у свескама Лесковачког зборника које га прате. На тај начин, Научни скуп и Лесковачки зборник, у синергији, врше своју културну и научну мисију у овом делу Републике Србије.

Лесковачки зборник, као мултидисциплинаран часопис, посвећен је проучавању тема од највећег значаја за лесковачки крај и југ Србије. Његово издавање иницирано је 1961. године. Био је то први часопис који издаје неки музеј у унутрашњости Србије, мимо Београда. Поред огромног доприноса научном сагледавању свеукупног живота Лесковца и његове шире околине, значај овог часописа се огледа и у његовом континуираном излажењу током 60 година. За све то време он је успевао да увек буде научан, информативан, аналитичан и актуелан, достигавши тако значај једнако важан значају институције која га је покренула.

Са својом шездесетом свеском Лесковачки зборник стекао је статус часописа од националног значаја и категорију М 52.