Праисторијска збирка

Археологија

Праисторијска збирка

У збирци се чувају археолошки предмети који сведоче о непрекидном трајању живота на територији коју покрива Народни музеј у Лесковцу, почев од средњег неолита па до доласка Римљана у I веку н.е. Збирка садржи преко хиљаду предмета израђених од керамике, камена, метала и кости који потичу са систематских рекогносцирања лесковачког краја која су вођена под руководсвом Милутина Гарашанина и Јована Ковачевића, и мањим ископавањима у Медвеђи и Малој Грабовници, ревизионим ископавањима на локaцији Градац код Злокућана, рекогносцирањем археолошких локалитета у општинама Региона током 70-тих година, археолошким ископавањима у цркви Св. Јована Претече у Јашуњи, Скобаљић Граду, Врапцу, на локацији Кале у Грделици и Хисар у Лесковцу.

Владимир Стевановић, кустос