Античка збирка

Археологија

Античка збирка

Античка збирка Народног музеја у Лесковцу садржи археолошки материјал који је у Лесковачкој котлини откривен археолошким истраживањима, поклоном и откупом. Највећи број предмета потиче са заштитних археолошких ископавања на локалитетима у селу Мала Копашница. Ископавања у периоду 1960–1964; 2003; 2012–2016. године су спровођена на траси аутопута Е75 и претходила су грађевинским радовима. На више локалитета у Малој Копашници истражен је велики део некропола са 663 гроба са кремацијом и 67 гробова са инхумацијом, затим делови римског насеља, римски пут и занатски центар са пећима за печење керамике. Насеље са некрополом датовано је у време од II до IV века. Током ископавања откривен је велики број археолошких предмета од злата, сребра, бронзе, гвожђа, керамике, камена и кости, који су полагани у гроб као прилози. У насељу је, у грађевинама, откривен велики број предмета који су коришћени у свакодневној употреби, а на простору занатског центра са пећима огромна количина фрагмената керамике, па чак и целих посуда.

У Сталној поставци Музеја изложени су предмети откривени током истраживања 60-их година и неколико интересантних предмета са нових ископавања.

Велики број новооткривених предмета, након спроведеног поступка конзервације, биће музеолошки обрађен и презентован.

Јулијана Пешић, музејски саветник