ПРОЈЕКАТ ХЕТЕРОТОПИЈА

Приступна рампа за особе са инвалидитетом

ПРОЈЕКАТ ХЕТЕРОТОПИЈА

ПРОЈЕКАТ ХЕТЕРОТОПИЈА – Приступна рампа за особе са инвалидитетом

Ми смо музеј за све и трудимо се да својој садржај прилагодимо свим својим посетиоцима. Пројектом „Хетеротопија“ Народни музеј у Лесковцу добио је мноштво инклузивних садржаја међу којима је и изградња рампе за особе са инвалидитетом, којом се омогућава несметан приступ улазном трему и улазу у објекат. Овим пројектом је обезбеђен и тоалет за особе са инвалидитетом.

Подсетимо се, пројекат „Хетеротопија“ суфинансира Европскa унијa кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија

*** Активности  су развијене у оквиру пројекта број: ЦБ007.2.11.224 „Хетеротопија“, који финансира Интеррег-ИПА ЦБЦ програм Бугарска – Србија 2014-2020. Садржај пројекта искључива је одговорност општине Ботевград и Народног музеја Лесковац и ни на који начин не може одражавати ставове Европске уније или Управног тела Програма.