ПРОЈЕКАТ ХЕТЕРОТОПИЈА

Виртуелно облачење

Home / Вести / ПРОЈЕКАТ ХЕТЕРОТОПИЈА
ПРОЈЕКАТ ХЕТЕРОТОПИЈА

Настављамо са упознавањем пројекта “Хетеротопиjа” који се фокусира на промоцију одрживог развоја културног туризма.

Данас представљамо посебну апликацију – Виртуелно облачење. Реч је о интерактивној апликацији која је имплементирана у Сталну поставку Народног музеја Лесковац. Ова апликација омогућава посетиоцима да се „обуку“ у различите комбинације костима одеће с краја 19. и почетком 20. века тако што их виртуелно бирају и облаче. У понуди је 15 комбинација одеће из различитих периода. Виртуелни 3Д модели одеће и праћење кретања омогућено је помоћу Кинект уређаја.

**Пројекат суфинансира Европскa унијa кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија

*** Активности  су развијене у оквиру пројекта број: ЦБ007.2.11.224 „Хетеротопија“, који финансира Интеррег-ИПА ЦБЦ програм Бугарска – Србија 2014-2020. Садржај пројекта искључива је одговорност општине Ботевград и Народног музеја Лесковац и ни на који начин не може одражавати ставове Европске уније или Управног тела Програма.