РЕЧ ДАНА

НАВАКА

Home / Вести / РЕЧ ДАНА
РЕЧ ДАНА

Познато је да је јужњачки говор пун турцизма. Многи су нам познати и устаљени су у нашем свакодневном говору попут речи џезва, тава, раф, ћуфта. Данас представљамо једну заборављену, али чије значење нам је привукло пажњу.

На њу смо наишли у Речнику лесковачког говора, Бране Митровића, који нам је неисцрпна инспирација за ову рублику, а има је и у Речнику Матице српске. Њено значење је двојако, једно проистиче из празноверја и каже да је то оно што је човеку суђено да поједе у току живота, те означава храну и животне потребе. Друго пак, значење речи НАВАКА озвачава судбину, божју вољу и срећу.

Тако нека нам данашњи дан донесе пуно наваке!